ميني دراور سه طبقه

Multi Purpose Mini Drawer

ميني دراور همه كاره سه طبقه

طول : 260 ميليمتر -    عرض: 180 ميليمتر   -   ارتفاع: 260 ميليمتر

بالا